05-06-17

Wyższe kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego tymczasowego aresztowania i niesłuszne skazania.

Sądy zasądzają wyższe kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego tymczasowego aresztowania i niesłuszne skazania.

 

Jak wynika z statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości w pierwszym półroczu 2016 roku za niesłuszne skazania wypłacono 1 mln 700 tysięcy złotych. Jest to kwota blisko trzy krotnie wyższa niż kwota wypłat za cały 2014 roku.

 

Podobnie zwiększyła się kwota wypłat z tytułu niesłusznego tymczasowego aresztowania w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosła ona 10 mln zł.

 

Powyższe dane nie świadczą o zwiększeniu się liczby błędów sądów, tych jak wynika ze statystyk jest mniej. Sądy na coraz większą kwotę wyceniają niesłuszne pozbawienie wolności. Jest to pozytywny sygnał, dający poszkodowanym nadzieje, że wypłacone pieniądze choć w części zrekompensują ich przeżycia.

Copyrights© 2017 Fundacja TAURI      Polityka prywatności       Oświadczenie o dostępności
Realizacja: BeOnlineStudio.pl