05-06-17

Polisolokaty coraz więcej korzystnych orzeczeń

Polisolokaty które zaczęły wchodzić na nasz rynek około ośmiu lat temu oparte były na bardzo niekorzystnych zapisach umownych. Znaczna części postanowień umownych zawartych w polisolokatach została uznana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznana za niedozwolone.

Wiele osób które kilka lat temu rozwiązały polisolokaty i straciły na nich cały lub prawie cały wkład mogą dalej dochodzić swoich spraw w sądzie, gdyż w sprawach tych obowiązuje dziesięcioletni okres przedawnienia.

Sądy bardzo często zasądzają zwrot pobranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe opłat likwidacyjnych, nawet jeżeli ich podstawy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia są sformułowane odmiennie niż postanowienia, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów umieścił w rejestrze klauzul niedozwolonych. Sądy w większości przypadków stoją na stanowisku, że pobieranie opłat likwidacyjnych na poziomie 70 – 100 procent zgromadzonego kapitału rażąco narusza interesy konsumenta i dobre obyczaje.

Towarzystwa ubezpieczeniowe licząc na rezygnację poszkodowanych z dochodzenia swoich praw odmawiają im wypłaty nienależnie pobranych opłat lub też oferują im zawieranie niekorzystnych ugód.

Jedynie wystąpienie na drogę postępowania sądowego podobnie jak w przypadku odszkodowań pozwala na sprawiedliwe i korzystne dla poszkodowanych działaniami towarzystw ubezpieczeniowych rozstrzygnięcie

Copyrights© 2017 Fundacja TAURI      Polityka prywatności       Oświadczenie o dostępności
Realizacja: BeOnlineStudio.pl