05-06-17

Wyższe kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego tymczasowego aresztowania i niesłuszne skazania.

11-02-17

Pierwszy wpis